• لیست قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در تاریخ 22 دی

  لیست قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در تاریخ 22 دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  لیست قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ
  مدل تلویزیونقابلیت 3Dنمایشگر (اینچ)قیمت
  Plasma Samsung 32F4000ندارد321,050,000
  Plasma Samsung 43F4000ندارد431,300,000
  plasma Samsung 43F4500ندارد431,450,000
  Samsung 40eh5000ندارد401,420,000
  Samsung 40F5000ندارد401,420,000
  Samsung 40F5300ندارد401,710,000
  Samsung 40F5500ندارد401,860,000
  Samsung 40F6100دارد402,170,000
  Samsung 40F6400دارد402,500,000
  Samsung 46F5000ندارد462,180,000
  Samsung 46F5300ندارد462,390,000
  Samsung 46F5500ندارد462,550,000
  Samsung 46F6100ندارد462,720,000
  Samsung 46F6400دارد463,160,000
  Samsung 46F8000دارد466,010,000
  Samsung 55F6100دارد554,370,000
  Samsung 55F6400ندارد554,720,000
  Samsung 55F8000دارد557,900,000