• لیست قیمت انواع لپ تاپ های لنوو در تاریخ 22 دی

  لیست قیمت انواع لپ تاپ های لنوو در تاریخ 22 دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  لیست قیمت انواع لپ تاپ های لنوو
  مدل لپ تاپپردازنده (CPU)رمهاردگرافیکاندازه مانیتورقیمت
  Lenovo b 5080i345002g161,730,000
  Lenovo b 5130quad45001g161,350,000
  Lenovo ip 11070102500intel161,350,000
  Lenovo ip 110 (2)701045002g16910,000
  Lenovo ip 300306045001g16960,000
  Lenovo ip 300 (2)30602500intel161,250,000
  Lenovo ip 300 (3)quad4500intel16960,000
  Lenovo ip 300 (4)quad4500intel161,260,000
  Lenovo ip 310i545002g162,900,000
  Lenovo ip 310 (2)i781T2g162,010,000
  Lenovo ip 310 (3)i7121T2g162,800,000
  Lenovo ip 500i581T4g162,700,000
  Lenovo ip 510i781T4g162,800,000
  Lenovo ip 510 (2)i581T4g163,300,000
  Lenovo v 310i545002g161,990,000
  Lenovo v310I34g5002g161,750,000