• اولین هواپیمای پسابرجامی در آسمان ایران +اینفوگرافیک

    پایان ۳۷ سال تحریم خرید هواپیما در ایران.

    برای دیدن انداز اصلی اینفو گرافیک روی آن کلیک کنید

    اینفو گرافی