• لیست قیمت انواع موبایل های اچ تی سی در تاریخ 22 دی

  لیست قیمت انواع موبایل های اچ تی سی در تاریخ 22 دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  لیست قیمت انواع موبایل های اچ تی سی
  مدل گوشیقیمت
  Apple iPhone 5S . 161,200,000
  Apple iPhone 6S . 1283,000,000
  Apple iPhone 6S . 162,450,000
  Apple iPhone 6S . 642,750,000
  Apple iPhone 6S Plus . 1283,000,000
  Apple iPhone 6S Plus . 162,530,000
  Apple iPhone 6S Plus . 642,700,000
  Apple iPhone 7 . 1283,400,000
  Apple iPhone 7 . 2563,680,000
  Apple iPhone 7 . 323,000,000
  Apple iPhone 7 Plus . 1284,350,000
  Apple iPhone 7 Plus . 2564,700,000
  Apple iPhone 7 Plus . 323,800,000
  Apple iPhone SE - 161,800,000
  Apple iPhone SE - 642,050,000