• ۳۷ درصد؛ رشد صادرات آبزیان    در ۹ ماهه امسال صادرات محصولات شیلاتی ۳۷ درصد رشد داشته است. (منبع)