• واکنش آخوندی به شایعات حساب بانکی‌اش

    واکنش آخوندی به شایعات حساب‌های بانکی‌اش: کل موجودی حساب من چهار و نیم میلیون تومان بود. کل موجودی دختر بنده ۶۳۸ هزار تومان بود.

    واکنش آخوندی به شایعات حساب‌های بانکی‌اش: کل موجودی حساب من چهار و نیم میلیون تومان بود. کل موجودی دختر بنده ۶۳۸ هزار تومان بود.

     

     

    واکنش آخوندی به شایعات حساب بانکی‌اش