• مبلغ چک های برگشت شده در ده ماه نخست سال ۱۳۹۶ +اینفوگرافیک

    در اینفوگرافیک زیر، مبلغ چک های برگشت شده در ده ماه نخست سال۱۳۹۶ را مشاهده میکنید.ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیار تومان چک برگه میشود.

    photo_2018-03-13_21-24-54

    منبع: اقتصاد آنلاین