• جهش ۲ دلاری قیمت سبد نفتی اوپک

    در هفته گذشته؛​

    میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته حدود دو دلار و نیم افزایش یافت.

    جهش ۲ دلاری قیمت سبد نفتی اوپکبه گزارش خبرگزاری صداوسیما از پایگاه اینترنتی دبیرخانه اوپک، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته به ۶۷ دلار و ۶۷ سنت رسید.

    میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته پیش از آن، ۶۵ دلار و ۱۰ سنت بود. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در روز جمعه (۲۴ فروردین‌ ماه) به ۶۹ دلار و ۲۹ سنت رسید.